DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam


» Artikel :Islamitische gedenk- en feestdagen

 »

 » Titel : Islamitische gedenk- en feestdagen
 » Volgnr:  020

Moslims kennen een aantal gedenk- en feestdagen. Hiervan zijn alleen Id-ul-Fitr (Suikerfeest) en Id-ul-Adha (Offerfeest) officiële islamitische feestdagen, de andere zijn gedenkdagen die vaak vanuit culturele achtergronden herdacht worden. Klik hieronder in het overzicht op de feestdag en/of gedenkdag om er meer over te lezen.
N.B. Let wel dat in het geval van gedenkdagen deze niet gevierd worden.
 
Dag/Maand Betekenis Datum
Muharram Nieuwjaar 1 Muharram
Ashura De tiende dag 10 Muharram
Id-ul-Maulid Geboorte van de Profeet Mohammed 12 Rabi' ul-awwal
Lailat "almi'raadj" Hemelreis van de Profeet Mohammed 27 Radjab
Lailat-ul-Baraat Nacht van de lots- bezegeling 14 Sha'ban
Ramadan Vastenmaand 1 t/m 29/30 Ramadan
Lailat-ul-Qadr Nacht van de beslissing 27 Ramadan
Id-ul-Fitr Feest n.a.v. einde vastenmaand Ramadan 1 Shawwal
Id-ul-Adha Offerfeest 10 Dhu-hidjdja

Muharram
Op de eerste dag van de islamitische maand muharram herdenken moslims dat de profeet Mohammed en zijn volgelingen in het jaar 622 de stad Mekka verlieten en naar Medina verhuisden. Enkele generaties later zou de datum van deze verhuizing, in het Arabisch "al-Hijra" genoemd, als beginpunt voor de islamitische kalender, de Hijri-kalender, worden genomen. De eerste dag van Muharram van het jaar 1 van de islamitische jaartelling komt overeen met 16 juli van het jaar 622 van de christelijke jaartelling.

Ashura
In het jaar 623 van de christelijke jaartelling stelde de profeet Mohammed de tiende dag van de maand muharram in als vastendag. Deze dag werd later vervangen door de verplichte vasten gedurende de islamitische maand ramadan. Toch zijn er nog steeds veel moslims die op de tiende muharram vasten. Ashura is de tiende dag van muharram.

Id-ul-Maulid
De profeet Mohammed werd geboren op de twaalfde dag van "rabi-ul-awwal", de derde maand van het islamitische maanjaar. Deze datum komt overeen met het jaar 570 van de christelijke jaartelling. Deze gebeurtenis wordt door de moslimgemeenschap herdacht.

Lailat-"almi'raadj" (Nachtelijke hemelvaart)
De 27ste van de islamitische maand rajab is de nacht van de reis van de profeet Mohammed van Mekka naar Jeruzalem, en zijn daaropvolgende reis naar de hemel. Deze miraculeuze gebeurtenis wordt ’s avonds in de moskee, in de "gezegende nacht" herdacht. De engel Jibrail (Gabriel) ('alaihi asalaam) nam Mohammed in Mekka bij de arm, toen deze lag te slapen voor de moskee. Voor de poort van de moskee stond een wit rijdier. Het dier, Buraak, had vleugels aan zijn hoeven, waarmee het zich voortbewoog. Buraak vloog samen met Mohammed en Jibrail ('alaihi asalaam) naar Jeruzalem. Op de berg van de tempel stopte Jibrail ('alaihi asalaam). Op het plein boven op de heuvel zaten Mozes, Jesaja, Jezus en nog vele andere profeten (vrede zij met hen allen). Na met hen gebeden te hebben klom Mohammed met behulp van een ladder, een meraj, naar de zeven hemelen. In de zevende, hoogste hemel zag hij Allah. Daarna keerde hij terug naar Mekka. Deze overlevering heeft ervoor gezorgd dat voor moslims Jeruzalem, na Mekka, de heiligste stad is. Op de plek waar Mohammed volgens de overlevering naar de zevende hemel ging, werd later de Al-Aqsa moskee gebouwd.

Lailat-ul-Baraat
De veertiende nacht van de islamitische maand sha’baan wordt Lailat-ul-Baraat genoemd. Het is een nacht van gebed en meditatie, vergeving van zonden en bepaling van het lot. Allah stelt in deze nacht vast wie er in het komend jaar zullen sterven en wie er geboren zullen worden.

Vastenmaand Ramadan
De maand ramadan begint als twee moslimgeleerden de nieuwe maansikkel aan de hemel zien staan. Vanaf dit moment mogen volwassen moslims de gehele maand tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten, drinken, roken of seksuele omgang hebben. Als het donker is verbreken moslims het vasten gezamenlijk met de iftaar. Het vasten (saum) gedurende de maand ramadan is de derde zuil van de islam.

Lailat-ul-Qadr
Dit is de 27ste en allerheiligste nacht van de islamitische vastenmaand ramadan. In deze nacht bracht de engel Jibrail de eerste openbaring van de heilige koran (het heilige boek van de moslims) over aan de profeet Mohammed . Deze gebeurtenis wordt uitgebreid in de moskee herdacht.

Id-ul-Fitr (Suikerfeest)
De eerste dag van de islamitische maand shawwaal is voor moslims "id-ul-fitr", een feestdag. Moslims vieren dat ze een goede vastenmaand (ramadan) hebben beleefd. Ze feliciteren elkaar, omhelzen elkaar en wensen elkaar een "id mubarak", een gezegend feest. Id-ul-Fitr is ook een feest van verzoening.

Id-ul-Adha (Offerfeest)
Eenmaal in zijn of haar leven moet de moslim die daartoe lichamelijk en financieel in staat is, een pelgrimstocht naar de heilige stad Mekka in Saoedi-Arabië maken. Deze bedevaart, die "Hadj" wordt genoemd, is een meerdaagse tocht die langs de heilige plekken voert die geassocieerd worden met de profeten Ibrahim en Mohammed, vrede zij met hen. Moslims die niet op bedevaart zijn, vieren op de tiende dag van de Hadj in hun eigen land het offerfeest. Het is gebruik op dit feest dat een familie, die het zich financieel kan veroorloven, een offerdier koopt en dit ritueel laat slachten. Dit gebruik herinnert aan de liefde van de profeet Ibrahim ('alaihi asalaam) voor Allah. Ibrahim ('alaihi asalaam) was Allah zo toegewijd dat hij bereid was zijn zoon Isma’il te offeren. Allah zond daarop een schaap dat Isma’ils plaats op het altaar in mocht nemen. Op Id-ul-Adha gedenken moslims deze gebeurtenis.

Terug naar boven     Naar boven


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 30/04/2008

  Gelezen: 5200

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1487832

Nu Online:

37

Leden:

0

Bezoekers:

37

Meer over bezoekers