DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 120254       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 15782

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 14381

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 9743

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 10565

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 10466

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 8613

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 9052

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 8898

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 8954

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 8334

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 8307

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 8662

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 8600

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 10084

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 8302

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 7738

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 8147

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 7986

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 9738

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 8212

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 8050

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 7805

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 7945

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 7879

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 8461

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 7656

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 7867

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 8372

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 7724

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 8957

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 8752

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 7615

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 7596

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 7949

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 7801

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 7968

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 7964

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 8091

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 7764

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 7918

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 7897

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 7890

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 7803

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 7833

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 7730

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 7471

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 7610

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 7696

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 7722

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 7480

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 7492

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 7371

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 7228

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 7424

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 7450

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 7747

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 7584

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 7582

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 7501

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 7300

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 7252

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 7220

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 7471

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 8080

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 7194

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 8556

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 7352

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 7433

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 7626

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 7325

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 7010

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 7281

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 7666

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 7077

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 7231

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 7129

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 7389

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 7255

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 7054

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 6801

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 6905

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 7025

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 6687

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 7097

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 6915

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 7212

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 6801

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 6959

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 6749

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 7071

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 6749

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 6958

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 6798

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 6912

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 6901

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 7397

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 6946

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 6904

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 6953

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 8149

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 9077

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 9163

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 8818

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 9336

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 9089

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 9907

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 8795

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 9157

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 9120

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 10069

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 9375

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 9565

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 9706

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 9615

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 11410

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1398909

Nu Online:

176

Leden:

0

Bezoekers:

176

Meer over bezoekers