DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 122193       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 16666

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 15447

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 10646

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 11548

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11403

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 9541

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 10030

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 9850

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 9968

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 9170

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 9207

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 9592

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 9526

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 11061

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9235

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 8610

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 9043

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 8905

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 10630

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 9154

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 8909

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 8671

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 8817

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 8786

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 9369

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8513

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 8719

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9302

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 8554

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 9867

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 9630

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8427

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8393

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 8831

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 8729

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 8794

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 8803

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 9005

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 8605

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 8805

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 8721

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 8823

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 8759

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 8756

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 8595

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8262

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8424

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8475

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 8552

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8293

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8295

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8198

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 7998

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8221

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8266

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8561

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8426

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8435

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8364

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8116

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8044

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8021

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8272

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 8851

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8034

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9380

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8180

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8267

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8414

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8134

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 7804

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8123

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8481

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 7905

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 7993

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 7876

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8213

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8033

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 7795

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7535

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 7736

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 7793

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7432

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 7894

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 7693

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 7961

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7555

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 7699

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7487

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 7786

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7515

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 7711

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7532

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 7654

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 7690

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8295

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 7682

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 7693

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 7682

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 8942

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 9941

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 10065

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 9735

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10242

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 9921

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 10849

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 9846

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 9995

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 9990

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 10911

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 10249

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10425

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 10608

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 10475

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 12283

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1424014

Nu Online:

128

Leden:

0

Bezoekers:

128

Meer over bezoekers