DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 121125       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 16157

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 14838

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 10136

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 10981

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 10887

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 9025

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 9464

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 9277

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 9364

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 8693

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 8680

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 9072

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 9003

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 10510

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 8712

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 8119

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 8507

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 8400

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 10122

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 8618

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 8425

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 8172

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 8304

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 8270

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 8870

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8034

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 8248

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 8783

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 8069

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 9344

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 9134

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 7967

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 7934

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 8302

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 8186

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 8324

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 8321

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 8491

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 8137

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 8288

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 8245

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 8272

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 8218

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 8224

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 8111

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 7815

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 7949

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8041

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 8088

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 7817

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 7835

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 7740

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 7543

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 7766

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 7792

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8108

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 7954

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 7950

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 7890

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 7662

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 7575

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 7593

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 7797

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 8391

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 7555

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 8904

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 7731

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 7780

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 7976

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 7675

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 7343

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 7647

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8005

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 7406

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 7578

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 7440

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 7744

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 7570

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 7370

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7116

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 7269

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 7361

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 6995

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 7444

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 7267

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 7531

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7128

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 7272

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7058

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 7382

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7083

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 7288

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7117

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 7225

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 7234

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 7820

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 7245

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 7234

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 7256

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 8502

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 9443

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 9551

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 9260

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 9723

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 9445

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 10369

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 9356

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 9522

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 9495

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 10447

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 9763

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 9946

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 10081

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 9975

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 11806

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1410101

Nu Online:

113

Leden:

0

Bezoekers:

113

Meer over bezoekers