DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 135322       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 21923

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 22878

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 16027

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 18666

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 18535

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 14784

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 17326

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 16177

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 15256

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 14625

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 14363

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 15024

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 14791

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 16471

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 14604

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 14168

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 14147

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 14097

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 15990

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 14292

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 14073

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 13890

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 13996

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 14049

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 14406

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 13504

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 13943

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 14449

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 13515

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 14856

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 14677

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 13419

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 13180

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 13830

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 13738

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 13820

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 13838

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 13977

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 13547

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 13672

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 13539

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 13760

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 13905

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 13905

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 13359

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 13170

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 13313

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 13331

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 13379

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 13103

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 12727

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 11697

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 11828

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 11736

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 11808

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 12270

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 11978

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 12199

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 12058

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 11722

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 11448

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 11707

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 11877

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 12315

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 11543

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 12939

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 11710

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 11800

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 12025

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 11666

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 11271

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 11607

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 12131

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 11298

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 11557

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 11518

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 11718

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 11488

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 11308

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 10988

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 11312

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 11176

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 11096

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 11320

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 11108

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 11375

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 10953

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 11204

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 11108

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 11230

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 11041

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 11100

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 10985

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 11219

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 11334

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 11933

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 11461

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 11088

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 11087

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 14552

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 16053

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 15959

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 15740

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 16305

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 15841

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 16806

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 15976

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 15989

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 16114

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 16979

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 16325

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 16614

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 16503

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 16510

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 18284

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1715848

Nu Online:

80

Leden:

0

Bezoekers:

80

Meer over bezoekers