DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 122446       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 16773

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 15569

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 10748

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 11667

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11503

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 9630

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 10151

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 9969

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 10058

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 9273

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 9305

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 9691

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 9637

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 11163

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9330

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 8703

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 9140

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 9008

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 10740

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 9248

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 9016

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 8772

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 8902

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 8880

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 9466

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8609

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 8807

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9396

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 8641

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 9957

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 9719

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8525

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8500

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 8912

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 8823

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 8889

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 8901

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 9093

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 8696

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 8904

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 8824

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 8907

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 8849

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 8854

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 8693

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8357

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8521

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8576

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 8637

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8391

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8390

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8283

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 8081

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8309

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8356

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8661

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8518

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8515

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8451

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8218

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8132

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8107

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8368

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 8922

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8122

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9468

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8256

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8350

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8510

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8221

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 7907

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8214

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8574

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 7988

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 8081

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 7958

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8293

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8121

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 7874

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7627

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 7814

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 7873

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7522

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 7982

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 7779

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8046

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7641

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 7791

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7568

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 7874

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7619

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 7787

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7614

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 7730

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 7775

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8383

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 7759

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 7773

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 7760

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 9050

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 10073

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 10181

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 9846

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10359

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 10035

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 10956

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 9972

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 10114

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 10117

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 11029

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 10368

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10545

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 10722

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 10578

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 12407

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1426010

Nu Online:

152

Leden:

0

Bezoekers:

152

Meer over bezoekers