DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 121786       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 16490

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 15219

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 10458

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 11332

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11212

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 9350

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 9810

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 9641

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 9770

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 9006

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 9020

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 9407

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 9344

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 10869

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9067

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 8419

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 8861

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 8727

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 10460

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 8977

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 8750

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 8477

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 8624

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 8595

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 9181

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8350

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 8561

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9124

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 8381

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 9690

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 9448

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8271

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8225

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 8650

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 8533

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 8631

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 8635

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 8813

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 8437

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 8624

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 8560

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 8630

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 8555

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 8564

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 8443

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8109

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8262

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8329

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 8394

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8134

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8148

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8035

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 7822

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8059

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8106

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8400

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8260

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8256

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8190

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 7957

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 7883

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 7867

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8119

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 8678

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 7869

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9216

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8024

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8098

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8255

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 7976

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 7644

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 7955

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8303

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 7723

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 7855

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 7722

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8040

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 7872

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 7639

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7392

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 7575

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 7629

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7274

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 7730

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 7531

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 7797

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7395

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 7546

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7355

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 7634

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7374

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 7554

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7387

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 7483

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 7546

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8130

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 7507

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 7534

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 7523

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 8789

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 9743

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 9866

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 9553

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10056

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 9745

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 10656

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 9664

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 9800

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 9797

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 10727

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 10059

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10240

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 10422

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 10275

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 12102

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1418060

Nu Online:

138

Leden:

0

Bezoekers:

138

Meer over bezoekers