DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 139940       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 23582

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 25411

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 17600

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 21189

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 21051

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 16430

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 19923

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 18238

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 16878

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 16279

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 15963

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 16709

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 16407

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 18058

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 16221

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 15815

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 15766

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 15686

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 17597

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 15909

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 15728

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 15479

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 15607

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 15642

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 15868

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 15039

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 15448

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 16029

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 15039

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 16348

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 16183

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 14968

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 14673

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 15405

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 15258

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 15336

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 15325

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 15495

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 15008

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 15232

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 14919

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 15237

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 15387

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 15366

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 14815

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 14562

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 14744

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 14755

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 14777

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 14498

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 14077

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 12708

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 12830

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 12771

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 12749

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 13195

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 13028

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 13267

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 13007

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 12675

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 12370

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 12694

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 12858

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 13282

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 12470

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 13870

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 12712

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 12741

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 12967

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 12587

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 12136

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 12523

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 13141

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 12303

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 12475

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 12421

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 12813

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 12412

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 12231

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 11924

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 12213

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 12049

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 12049

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 12267

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 11988

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 12278

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 11881

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 12165

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 12018

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 12166

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 11978

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 12019

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 11933

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 12199

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 12245

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 12804

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 12389

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 12021

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 11922

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 16320

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 17886

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 17817

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 17605

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 18214

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 17743

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 18597

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 17878

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 17868

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 17982

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 18806

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 18193

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 18812

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 18464

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 18397

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 20239

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1798067

Nu Online:

76

Leden:

0

Bezoekers:

76

Meer over bezoekers