DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 119211       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 15414

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 13943

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 9315

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 10121

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 10029

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 8201

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 8627

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 8482

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 8542

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 7969

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 7914

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 8245

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 8206

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 9640

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 7901

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 7368

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 7725

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 7592

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 9325

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 7795

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 7660

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 7402

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 7577

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 7480

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 8058

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 7250

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 7470

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 7974

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 7348

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 8508

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 8340

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 7227

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 7180

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 7558

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 7402

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 7584

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 7563

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 7697

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 7356

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 7490

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 7518

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 7492

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 7369

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 7405

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 7346

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 7121

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 7212

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 7328

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 7360

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 7119

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 7107

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 7008

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 6859

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 7040

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 7079

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 7362

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 7182

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 7201

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 7127

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 6949

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 6901

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 6860

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 7114

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 7719

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 6826

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 8202

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 7004

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 7080

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 7249

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 6968

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 6662

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 6913

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 7301

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 6720

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 6876

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 6782

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 7031

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 6900

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 6710

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 6460

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 6557

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 6685

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 6336

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 6729

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 6561

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 6862

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 6469

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 6616

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 6392

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 6733

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 6416

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 6613

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 6454

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 6558

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 6559

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 7037

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 6624

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 6548

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 6606

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 7758

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 8638

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 8716

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 8413

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 8892

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 8677

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 9450

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 8379

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 8718

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 8691

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 9622

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 8945

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 9131

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 9280

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 9189

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 10961

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1382724

Nu Online:

207

Leden:

0

Bezoekers:

207

Meer over bezoekers