DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 123523       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 17207

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 16100

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 11182

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 12144

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11993

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 10034

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 10652

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 10429

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 10533

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 9703

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 9721

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 10137

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 10044

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 11634

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9760

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 9124

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 9559

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 9467

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 11167

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 9669

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 9424

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 9184

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 9331

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 9280

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 9847

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8986

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 9222

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9781

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 9008

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 10319

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 10064

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8887

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8880

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 9255

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 9199

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 9254

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 9263

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 9451

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 9064

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 9277

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 9196

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 9253

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 9243

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 9249

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 9063

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8714

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8892

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8928

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 9017

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8758

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8718

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8593

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 8421

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8615

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8672

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8988

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8843

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8825

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8773

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8539

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8452

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8431

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8671

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 9250

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8433

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9772

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8571

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8659

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8815

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8543

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 8226

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8537

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8890

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 8308

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 8393

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 8272

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8626

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8444

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 8207

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7933

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 8152

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 8187

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7821

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 8305

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 8099

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8356

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7942

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 8119

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7864

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 8211

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7933

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 8117

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7930

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 8040

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 8099

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8713

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 8075

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 8086

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 8075

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 9464

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 10542

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 10639

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 10273

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10804

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 10464

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 11383

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 10430

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 10529

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 10572

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 11489

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 10826

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10983

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 11146

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 11027

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 12860

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1435993

Nu Online:

137

Leden:

0

Bezoekers:

137

Meer over bezoekers