DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 117363       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 14670

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 12994

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 8461

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 9166

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 9152

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 7370

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 7753

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 7611

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 7695

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 7225

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 7090

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 7375

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 7392

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 8763

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 7073

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 6602

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 6909

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 6763

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 8472

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 6945

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 6860

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 6592

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 6817

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 6660

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 7235

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 6458

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 6679

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 7183

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 6569

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 7640

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 7505

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 6538

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 6401

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 6779

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 6588

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 6823

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 6792

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 6863

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 6541

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 6649

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 6762

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 6718

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 6554

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 6632

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 6580

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 6441

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 6450

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 6603

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 6637

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 6406

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 6397

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 6320

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 6169

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 6296

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 6357

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 6650

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 6458

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 6506

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 6384

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 6225

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 6247

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 6190

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 6425

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 7040

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 6118

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 7513

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 6299

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 6362

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 6519

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 6289

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 5993

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 6210

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 6595

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 6021

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 6222

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 6129

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 6322

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 6230

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 6059

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 5836

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 5919

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 6038

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 5697

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 6027

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 5898

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 6170

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 5823

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 5957

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 5710

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 6098

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 5749

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 5935

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 5830

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 5908

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 5918

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 6373

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 5985

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 5902

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 5948

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 6999

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 7680

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 7730

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 7464

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 7883

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 7764

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 8447

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 7435

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 7723

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 7736

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 8687

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 7965

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 8146

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 8326

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 8242

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 9940

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1359701

Nu Online:

144

Leden:

0

Bezoekers:

144

Meer over bezoekers