DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 127679       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieėn : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 18953

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 18287

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 12959

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 14125

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 14032

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 11748

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 12701

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 12374

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 12337

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 11494

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 11443

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 11948

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 11833

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 13525

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 11531

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 10892

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 11353

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israėl(Al-Israa Banie Israaiel).

 11303

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 12913

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 11444

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 11193

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 10970

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 11077

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 11088

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 11554

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 10756

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 10972

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 11549

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 10683

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 12059

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 11738

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 10598

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 10541

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 10981

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 10968

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 10978

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 10984

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 11135

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 10765

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 10979

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 10842

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 10936

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 10970

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 10959

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 10701

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 10451

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 10526

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 10612

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 10712

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 10460

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 10284

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 9984

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 9930

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 9959

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 10076

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 10418

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 10234

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 10222

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 10233

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 9957

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 9862

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 9853

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 10045

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 10637

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 9863

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 11168

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 10012

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 10020

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 10248

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 9970

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 9633

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 9905

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 10281

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 9677

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 9824

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 9726

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 10007

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 9820

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 9634

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 9296

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 9547

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 9600

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 9238

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 9653

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 9505

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 9724

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 9321

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 9507

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 9282

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 9599

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 9330

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 9480

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 9323

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 9468

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 9514

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 10137

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 9734

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 9454

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 9458

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 11392

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 12579

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 12701

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 12351

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 12898

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 12449

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 13449

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 12480

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 12539

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 12601

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 13536

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 12902

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 13178

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 13149

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 13156

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 14932

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1496420

Nu Online:

68

Leden:

0

Bezoekers:

68

Meer over bezoekers