DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 137687       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 22921

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 24363

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 16974

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 20083

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 19937

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 15769

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 18823

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 17325

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 16226

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 15604

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 15291

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 16030

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 15752

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 17394

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 15567

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 15123

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 15080

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 15008

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 16903

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 15200

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 15030

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 14815

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 14964

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 14977

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 15238

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 14415

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 14803

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 15346

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 14407

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 15720

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 15518

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 14301

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 14071

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 14737

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 14637

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 14693

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 14694

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 14857

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 14401

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 14574

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 14348

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 14644

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 14758

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 14764

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 14217

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 13987

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 14137

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 14142

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 14192

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 13911

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 13523

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 12304

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 12368

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 12301

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 12346

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 12781

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 12556

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 12761

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 12608

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 12258

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 11955

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 12275

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 12380

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 12828

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 12050

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 13471

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 12241

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 12288

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 12524

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 12177

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 11743

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 12118

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 12672

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 11848

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 12058

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 12011

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 12350

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 11973

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 11804

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 11528

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 11822

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 11670

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 11598

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 11828

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 11591

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 11881

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 11433

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 11702

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 11600

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 11737

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 11559

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 11593

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 11484

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 11723

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 11838

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 12418

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 11949

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 11571

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 11551

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 15583

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 17110

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 17057

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 16848

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 17356

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 16961

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 17837

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 17094

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 17079

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 17223

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 18038

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 17433

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 17759

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 17650

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 17618

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 19424

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1771305

Nu Online:

78

Leden:

0

Bezoekers:

78

Meer over bezoekers