DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 118338       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 15057

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 13485

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 8915

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 9642

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 9609

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 7801

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 8223

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 8076

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 8135

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 7623

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 7530

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 7831

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 7823

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 9225

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 7509

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 7001

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 7336

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 7211

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 8915

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 7374

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 7279

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 7010

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 7215

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 7090

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 7665

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 6878

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 7101

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 7616

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 6956

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 8095

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 7948

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 6903

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 6811

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 7190

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 7012

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 7217

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 7200

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 7317

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 6979

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 7087

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 7161

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 7128

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 6966

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 7046

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 6970

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 6783

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 6834

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 6976

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 6997

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 6783

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 6754

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 6687

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 6540

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 6675

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 6743

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 7030

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 6841

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 6864

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 6767

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 6602

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 6589

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 6535

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 6784

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 7402

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 6492

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 7871

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 6655

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 6730

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 6907

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 6638

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 6346

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 6589

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 6976

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 6381

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 6563

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 6464

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 6701

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 6578

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 6390

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 6164

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 6261

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 6381

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 6030

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 6401

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 6252

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 6540

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 6164

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 6310

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 6086

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 6442

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 6099

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 6289

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 6159

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 6248

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 6259

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 6717

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 6312

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 6235

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 6299

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 7381

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 8127

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 8201

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 7916

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 8370

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 8209

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 8937

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 7892

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 8209

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 8190

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 9136

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 8433

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 8630

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 8789

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 8698

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 10442

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1371330

Nu Online:

147

Leden:

0

Bezoekers:

147

Meer over bezoekers