DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 124461       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 17612

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 16586

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 11590

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 12582

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 12450

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 10414

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 11101

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 10850

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 10928

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 10114

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 10093

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 10526

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 10437

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 12029

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 10151

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 9515

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 9933

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 9861

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 11547

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 10079

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 9832

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 9560

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 9711

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 9709

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 10215

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 9353

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 9587

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 10143

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 9372

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 10701

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 10421

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 9241

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 9241

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 9622

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 9574

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 9649

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 9625

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 9811

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 9421

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 9662

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 9540

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 9608

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 9612

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 9611

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 9425

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 9090

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 9244

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 9294

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 9391

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 9121

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 9070

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8904

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 8750

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8913

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8979

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 9299

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 9143

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 9124

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 9092

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8844

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8758

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8739

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8974

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 9551

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8736

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 10086

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8888

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8960

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 9130

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8846

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 8528

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8838

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 9196

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 8606

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 8704

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 8568

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8931

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8752

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 8507

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 8229

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 8455

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 8507

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 8134

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 8608

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 8401

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8655

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 8232

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 8419

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 8164

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 8515

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 8232

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 8420

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 8230

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 8336

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 8404

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 9011

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 8650

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 8381

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 8390

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 9862

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 10942

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 11057

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 10669

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 11191

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 10842

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 11801

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 10846

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 10912

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 10956

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 11879

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 11254

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 11371

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 11526

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 11427

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 13254

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1444870

Nu Online:

120

Leden:

0

Bezoekers:

120

Meer over bezoekers