DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Said Alghamidi

Aantal Bezoekers : 31517       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Said Alghamidi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

6954

260

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

9774

532

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

6085

120

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

5732

108

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

5584

62

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

5436

49

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

5376

47

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

5405

61

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

5395

63

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

5530

56

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

4969

47

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

5526

94

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

4961

42

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

5155

50

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

5086

35

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

5121

36

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

5328

39

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

6019

154

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

5602

69

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

5202

48

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

5065

39

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

5069

33

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

4985

40

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

5348

52

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

5111

33

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

4965

30

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

5107

46

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

5101

29

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

5010

28

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

4877

33

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

5039

32

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

5049

27

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

4839

26

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

4974

25

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

4991

37

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

5643

109

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

4960

30

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

4965

34

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

5151

23

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

5167

25

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

4963

26

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

4948

22

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

5052

24

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

4953

28

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

4900

24

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

4960

24

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

4976

31

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

5007

29

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

4886

29

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

4485

40

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

3724

25

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

3589

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

3447

25

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

3425

30

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

3880

60

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

3681

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

3579

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

3777

22

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

3461

28

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

3792

25

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

3444

24

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

3618

31

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

3473

23

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

3317

26

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

3534

28

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

3573

22

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

4104

90

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

3411

31

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

3434

27

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

3466

26

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

3434

29

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

3732

37

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

3580

30

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

3698

40

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

3554

37

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

3714

35

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

3422

46

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

3564

40

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

3488

40

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

3510

35

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

3499

32

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

3529

42

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

3586

37

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

3484

37

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

3589

34

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

3901

45

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

3673

45

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

3684

52

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

3423

43

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

3646

44

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

3594

46

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

3484

41

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

3466

43

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

3509

41

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

3519

43

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

3584

46

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

3582

46

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

3456

53

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

3490

35

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

3642

56

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

3463

45

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

3732

39

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

3555

33

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

3572

33

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

3587

34

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

3577

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

3724

39

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

3727

48

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

3521

81

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

3546

51

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

3571

62

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

3594

58

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

3640

58

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

3639

94

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1781936

Nu Online:

65

Leden:

0

Bezoekers:

65

Meer over bezoekers