DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Adil Alkalbani

Aantal Bezoekers : 19570       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Adil Alkalbani

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5744

23

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

5770

19

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

5593

3

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

5384

3

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

5493

2

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

5425

4

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

5505

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

5490

4

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

5414

2

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

5264

7

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

5333

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

5547

12

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

5312

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

5410

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

5443

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

5448

3

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

5399

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

5542

8

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

5395

12

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

5287

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

5236

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

5426

1

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

5324

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

5234

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

5090

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

5235

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

5364

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

5115

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

5180

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

5078

3

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

5228

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

5377

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

5115

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

5202

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

5093

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

5134

6

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

5306

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

5195

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

4990

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

5189

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

5312

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

5018

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

5145

1

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

5175

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

5081

3

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

5116

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

4964

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

5046

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

5143

4

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

4510

3

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

3536

3

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

3491

3

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

3475

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

3464

3

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

3471

6

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

3450

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

3460

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

3521

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

3487

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

3564

5

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

3559

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

3675

1

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

3450

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

3470

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

3496

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

3432

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

3319

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

3386

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

3450

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

3646

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

3426

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

3625

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

3442

2

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

3388

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

3594

2

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

3510

1

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

3545

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

3420

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

3441

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

3372

2

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

3347

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

3629

2

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

3740

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

3418

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

3414

2

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

3494

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

3745

6

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

3527

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

3452

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

3416

3

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

3602

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

3343

3

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

3484

3

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

3446

4

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

3486

4

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

3783

6

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

3524

3

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

3516

3

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

3802

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

3593

3

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

3528

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

3598

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

3745

3

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

3617

4

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

3736

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

3754

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

3562

4

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

3749

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

3650

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

3777

2

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

3507

2

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

3635

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

3382

2

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

3695

2

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1781935

Nu Online:

64

Leden:

0

Bezoekers:

64

Meer over bezoekers